Peers4parents

 

OUDERTRAININGEN

p4p logo

De ouderbegeleiding van MetaMatica  wordt aangeboden volgens het concept van Peers4Parents, een landelijk initiatief dat ouders ondersteunt in de emotionele begeleiding van hun kind(eren). Als ouder van een (hoog)begaafd kind met of zonder andere bijkomende moeilijkheden zoals bijvoorbeeld autisme, kom je voor andere uitdagingen te staan dan veel andere ouders. Thuis, en bijvoorbeeld op school. Hoe ga jij daarmee om of hoe zou jij daarmee willen omgaan?

Voorjaar 2024, bij voldoende belangstelling, (weer) in Oss!

In de oudergespreksgroepen word je als ouder ondersteund in het vinden van je eigen kracht: je kind begeleiden op jóuw eigen persoonlijke manier, aangesloten op je kind en altijd in contact.

We zitten met elkaar in een veilige setting waarin ervaringen, strategieën en ideeën uitgewisseld kunnen worden. De SENG getrainde facilitators zijn tevens ervaringsdeskundigen en ondersteunen dit proces van delen.

VOOR OUDERS:

  • die hun kind beter willen leren begrijpen;
  • ervaringen willen delen met andere ouders die in eenzelfde of vergelijkbare situatie zitten, lotgenoten;
  • willen leren (beter) emotioneel aan te sluiten bij hun kind om het, in contact en harmonie, te kunnen begeleiden;
  • de communicatie en daarmee de relatie met hun kind, partner en/of school te verbeteren.

Alles begint maar staat of valt ook met de ouders. Ouders kunnen meestal zoveel méér betekenen dan ze denken en zijn ook zoveel belangrijker dan ze vaak beseffen. Een ouder in zijn of haar kracht trekt het kind mee naar boven. Als ouder ben je de expert van je eigen kind. Tenminste, als je weer durft te vertrouwen op je eigen gevoel en intuïtie. Bij Peers4Parents staat het sociale en emotionele welbevinden centraal. Dit komt voort uit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van (begaafde) kinderen en volwassenen.

In vijf bijeenkomsten van anderhalf uur elk, worden verschillende thema’s besproken. We gaan het onder meer hebben over: algemene kenmerken van (hoog)begaafdheid, intensiteit, perfectionisme en stress; communicatie, sociale contacten en peers; andere kinderen in het gezin en complexiteit van succesvol ouderschap; idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie en tenslotte motivatie, onderpresteren, discipline en zelfmanagement.

Het programma werkt het best als beide ouders deelnemen. Als je alleenstaande ouder bent, neem dan een andere, voor je kind belangrijke persoon mee zoals een grootouder, tante/oom of oppas.

KOSTEN: € 295,- per (ouder)paar.

DATA: 
Voorjaar ’24, exacte data volgen nog.

De trainingen worden gegeven door Sabine Kuijpers van MetaMatica en Cécile de Bruin van Talentig, beiden uit het Peers4Parents Netwerk.

Wil je eens komen kijken?
Kom dan eerst naar onze Peers4Parents-experience in Oss en geef je alvast op via de een mailtje aan Sabine@MetaMatica.nl  (met je naam en telefoonnummer) en/of kijk voor meer informatie op:

www.peers4parents.nl
www.sengifted.org
www.stichtingwebb.nl

Wil je alles nog eens  op je gemak nalezen, bijvoorbeeld samen met je partner? Klik dan hier voor een pdf document met extra informatie over onze ouderbegeleiding.

Geïnteresseerd en je alvast opgeven? Dat kan natuurlijk, met een mailtje met je naam, telefoonnummer en emailadres aan Sabine@MetaMatica.nl.  Na ontvangst van de betaling wordt je inschrijving definitief.

We hebben plaats voor acht koppels. Heel graag tot ziens!

 

    Begeleiding van hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun ouders.